BI Pro AS ønsker Kjell-Erik Haukland velkommen! Kjell-Erik er ansatt som Fagansvarlig Logistikk og har bred kompetanse innen logistikk, vareflyt, innkjøp og produksjon.

Kjell-Erik kommer fra Sykehuspartner HF hvor han har jobbet med forvaltning av ERP systemet og BI løsningen for Helse sør-øst RHF. Kjell-Erik blir en viktig resurs for BI Pro AS innenfor logistikk og Oracle.

Kjell-Erik skal jobbe med prospecting, salg og utvikling av BI Pro sine løsninger spesielt rettet mot logistikk og produksjonsbedrifter.