– Vi ser allerede nå at investeringen vil betale seg på kort sikt. På litt lengre sikt er vi overbevist om at dette rapporteringsverktøyet vil gjøre både oss og våre kunder mer konkurransedyktige og bidra til mer lønnsom vekst, tror Stenerud.

En helt annen verden enn «gamlemåten»
Exactas bestilling var opprinnelig å lage et rapporteringssystem for regnskapsbyråets spesialavdeling for Lønn & HR, slik at avdelingsleder Henrik Fundingsland raskere og mer effektivt kunne skaffe seg oversikt over effektivitet og forbedringsmuligheter i arbeidet med kunder. – Dette er en helt annen verden i forhold til «gamlemåten», sier Fundigsland.

Fornøyd: Avdelingsleder Henrik Fundingsland, mener BI Pro’s skreddersydde rapporteringssystem gir helt nye forbedringsmuligheter for Exacta Lønn & HR.

– Tidligere måtte vi lage slike rapporter manuelt ved å hente data ut fra regnskapssystemet og legge dem inn i regneark. Det er både tid- og arbeidskrevende, noe som ofte resulterer i at overordnede og viktige rapporter i de fleste virksomheter blir laget altfor sjeldent. Dermed går man glipp av verdifull og «dagsaktuell» informasjon som gir ledelsen muligheten til kontinuerlig utvikling av medarbeidere, systemer og arbeidsrutiner.

«Realtime» rapportering med et tastetrykk
Med rapporteringssystemet BI Pro har laget for Exacta, blir data fra regnskaps- og timeføringssystemet hentet ut automatisk, og skreddersydde visuelle rapporter kan genereres med et tastetrykk.

– Dette gir oss verdifull informasjon i «realtime», og dermed muligheten til å gjøre justeringer og forbedringer i hvordan vi jobber kontinuerlig, sier Fundingsland.

Vil gjøre oss bedre og mer konkurransedyktig
Exactaledelsen så raskt at det rapporteringssystemet som BI Pro utviklet spesifikt for Lønns- og HR-avdelingen, ville kunne bidra til forbedringsmuligheter i hele Exacta-gruppen.

Skreddersydd: BI Pro’s Yngve Marthinsen demonstrerer nytt rapportsystem for Hans Stenerud og Henrik Fundingsland i Exacta AS.

– Nå er skreddersydde rapporteringssystemer i ferd med å komme på plass i forhold til alle kritiske aktiviteter og beslutningsområder i hele organisasjonen, forteller Hans Stenerud.

– Det betyr at vi får muligheten til å agere på avvik og gjøre forbedringer mye raskere enn tidligere. På sikt tror vi dette vil gjøre oss til en enda bedre og mer konkurransedyktig tilbyder av økonomi- og regnskapstjenester. 

Flere rapporter i én
Det geniale med BI Pro sine løsninger, er at data kan hentes på tvers av plattformer, (f.eks. Visma eller Power Office) og sys sammen til én rapport. Dette er selvsagt en stor fordel for bedrifter som benytter flere systemer og programmer.

Mobilvennlig: BI Pro’s løsninger kan hente data på tvers av plattformer og leses på alle flater.

Mer intelligent rapportering er fremtiden
– Etter hvert vil vi også tilby dette aktivt til våre kunder. For oss i regnskapsbransjen ligger det et betydelig forbedringspotensial i regnskapsrapporteringen. Vi må begynne å utvikle rapporter som er mer nyttige og forståelige for kunden, slik at de faktisk kan brukes som verktøy for taktiske og strategiske beslutninger. Vi ønsker å være i førersetet i denne utviklingen. Økt bruk av intelligente realtime rapporteringsystemer er fremtiden, og skal bidra til å gjøre våre kunder mer konkurransedyktige og lønnsomme, avslutter Hans Stenerud i Exacta AS.