BI Pro Telle-app for Visma Business

Lagerstyring og varehåndtering er tidkrevende for mange bedrifter. Prosesser er ofte preget av manuelt arbeid som kan føre til feilkilder og følgelig gjør tall- og beslutningsgrunnlag til usikre estimat. Med BI Pro’s lagertellingsapp for Visma Business øker du treffsikkerheten på lagertellingen, automatiserer arbeidsoppgaver og reduserer tidsbruk knyttet til oppgaven betydelig.
Appen er utviklet i samarbeid med kunder med store lagerbeholdninger som har vært på jakt etter verktøy som effektiviserer prosessen og sikrer et riktig tallgrunnlag overfor egen drift og regnskapsmessige formål.
Løsningen baserer seg på moderne skyteknologi og dybdekunnskap i Visma-løsninger som sikrer deg og din bedrift at alle oppdateringer skjer på automatikk når du registrerer eller oppdaterer en lagervare. Appen settes raskt opp og tilgjengeliggjøres på dine enheter (mobil, iPad, PC) på dagen. Ønsker du å effektivisere en manuell og tidkrevende arbeidsprosess, og på samme tid bedre tallgrunnlag er lagertellingsappen for Visma Business noe for deg!

Appen kan settes opp i kombinasjon med våre rapporteringsløsninger slik at du automatisk får oppdaterte rapporter på omløpshastighet og beholdning per produkt, verdi per lokasjon eller andre parameter som er viktig for deg og din virksomhet.

 

Andre BI Pro Solutions produkter

BI Pro Reporting

BI Pro Reporting Solution er en rapportpakke som er utarbeidet for å passe perfekt for utskrift og eksport til PDF

Les mer

Våre tjenesteområder

BI Pro Solutions

Vi har egenutviklede, generiske rapporteringsløsninger (Solutions) som kan gi deg og din bedrift unik innsikt i store datamengder.Er du på

Les mer

BI Pro Insight

Forretningsområdet Insight fokuserer på å utvikle spesialtilpassede løsninger for bedrifter som ønsker økt innsikt i kritiske aktiviteter og gode styrings-

Les mer

BI Pro Knowledge

BI Pro har konsulenter med lang erfaring innen IT og økonomi. Vi bistår med kartlegging, analyse og utarbeidelse av de

Les mer