BI Pro Solutions

Vi har egenutviklede, generiske rapporteringsløsninger (Solutions) som kan gi deg og din bedrift unik innsikt i store datamengder.
Er du på jakt etter rapporteringsløsninger som sømløst, raskt og enkelt kan settes opp mot dine systemer har vi løsningen for deg. Våre Solutions er ferdigutviklet og kan settes opp som komplette pakker eller tilpasset dine ønsker.
Previous
Next

BI Pro Solutions produkter

BI Pro Reporting

BI Pro Reporting Solution er en rapportpakke som er utarbeidet for å passe perfekt for utskrift og eksport til PDF

Les mer

BI Pro Telle-app

Lagerstyring og varehåndtering er tidkrevende for mange bedrifter. Prosesser er ofte preget av manuelt arbeid som kan føre til feilkilder

Les mer

Leveransemodell

BI Pro har etablert en enkel leveringsmodell for sine generiske rapporteringsløsninger.

Vi kobler oss til kundenes SQL databaser og trekker ut relevant informasjon som vi gjør tilgjengelig for kundens definerte brukere via vår skyløsning. Dette gjør rapportene tilgjengelige fra der du måtte være, enten du er på PC eller mobiltelefon, og du har alltid tilgang på «live» data.

Der hvor dataene allerede ligger i en skybasert løsning henter vi data fra denne via API.

Våre BI Pro Solutions er bygd på en slik måte at vi kan sømløst integrere oss mot flere systemer og sammenstille data inn i en og samme rapport. Vi bygger dashboard for ulike deler av virksomheten og sikrer at dine medarbeidere får god innsikt og oversikt ifht sine ansvarsområder og arbeidsoppgaver.

Ser du nytten av intelligente rapporter har vi løsningen for deg.

Ring Yngve og avtal demo !

Våre andre tjenesteområder

BI Pro Insight

Forretningsområdet Insight fokuserer på å utvikle spesialtilpassede løsninger for bedrifter som ønsker økt innsikt i kritiske aktiviteter og gode styrings-

Les mer

BI Pro Knowledge

BI Pro har konsulenter med lang erfaring innen IT og økonomi. Vi bistår med kartlegging, analyse og utarbeidelse av de

Les mer