BI Pro Insight

Forretningsområdet Insight fokuserer på å utvikle spesialtilpassede løsninger for bedrifter som ønsker økt innsikt i kritiske aktiviteter og gode styrings- og rapporteringsverktøy for ledelsen.
Trenger du bistand med å gå fra statiske, ensformige datakilder til dynamiske, innsiktsfulle dashboard kan våre konsulenter bistå deg.

Våre BI Pro Insight produkter

BI Pro PO Insight

PowerOffice Win er et mye brukt timeregistrerings- og faktureringssystem innenfor en rekke bransjer. Vår løsning sammenfatter systemets data på en

Les mer

Leveransemodell

BI Pro har etablert en enkel leveringsmodell for sine generiske rapporteringsløsninger.

Vi kobler oss til kundenes SQL databaser og trekker ut relevant informasjon som vi gjør tilgjengelig for kundens definerte brukere via vår skyløsning. Dette gjør rapportene tilgjengelige fra der du måtte være, enten du er på PC eller mobiltelefon, og du har alltid tilgang på «live» data.

Våre andre tjenesteområder

BI Pro Solutions

Vi har egenutviklede, generiske rapporteringsløsninger (Solutions) som kan gi deg og din bedrift unik innsikt i store datamengder.Er du på

Les mer

BI Pro Knowledge

BI Pro har konsulenter med lang erfaring innen IT og økonomi. Vi bistår med kartlegging, analyse og utarbeidelse av de

Les mer