Med sterk vekst har Canes sett et tiltagende behov for bedrede interne prosess-, styrings- og rapporteringsverktøy. Gjennom BI Pro AS sine løsninger og kompetanseplattform har man dekket behovet og utarbeidet verktøy som gir selgerne verdifull innsikt i møtet med kunden, optimaliserer innkjøpsprosesser og effektiviserer lagertelling.

 

«Selgerne i Canes er storfornøyde med verktøyet!»

Salgsarbeidet er en viktig del av hverdagen i Canes og selgerne innehar sterk bransjekunnskap og lidenskap for faget. Formålet med gode salgsrapporter har derfor vært å gi selgerne effektive og analytiske verktøy i arbeidet mot kundene. De komplette salgsrapportene fra BI Pro styrker salgsprosessen og gjør at selgerne utelukkende kan ha fokus på kundene og produktene.

«BI Pro’s løsninger har virkelig vært en åpenbaring for vår salgsorganisasjon. Salgsrapportene er intuitive, enkle i bruk og gir oss innsikt som skaper konkurransefordeler i markedet. Vi får nå «live» tilgang på data som presenteres både analytisk og lettfattelig. Selgerne i Canes er storfornøyde med verktøyet!»
– Sondre Try Aagesen

 

Intelligente innkjøpsforslag optimaliserer og effektiviserer hverdagen

For å effektivisere innkjøpsprossen er det utviklet et verktøy som automatisk innhenter historisk informasjon og kalkulerer innkjøpsforslag for hvert produkt. Utviklingen av det intelligente innkjøpsverktøyet er bygd med bakgrunn i to fokusområder – hvordan har den historiske etterspørselen vært, og hva prognosen er fremover i tid. Begge disse faktorene er integrert i innkjøpsverktøyet og gir Canes både fleksibilitet og forutsigbarhet i innkjøpsprosessen.

«Gjennom spesialtilpassede dashbord får vi nå bestillingsforslag med et tastetrykk. Funksjonaliteten i innkjøpsrapporten gjør at forslaget enkelt kan justeres basert på eksterne faktorer. Tidligere subjektive vurderinger er byttet ut med smarte, datadrevne beslutninger – rett og slett et genialt verktøy!»
– Tomasz Czajkowski

 

Lagertellingsapp forenkler telleprosessen og bidrar til bedre oversikt på det nye lageret.

Med vel gjennomført innflytting i nytt hovedlager, er Canes rustet for fremtidig vekst. For å effektivisere arbeidet ved det nye lageret er det utviklet en app for å automatisere repeterende oppgaver. Gjennom kontinuerlig brukertesting, er resultatet et fullgodt verktøy for lagertelling.

«Appen gjør at vi kontinuerlig kan holde lagerbeholdningen og vareplassering oppdatert. Ved å ha appen lett tilgjengelig på mobilen har vi effektivisert en svært tidkrevende prosess.»
– Bjørn Lie Bøhle

 

Samarbeidet mellom Canes og BI Pro stopper ikke der. Utviklingen av flere verktøy for å automatisere arbeidsoppgaver og minimere papir-flyt er i gang. Effektivt og bærekraftig på samme tid!