Vår visjon er å gi deg og din virksomhet dypere innsikt i deres data

Vi i BI Pro jobber for å skape økt verdi for våre kunder gjennom bedre og mer effektiv utnyttelse og bruk av data. Våre løsninger har som formål å tilrettelegge for mer strategisk og analytisk bruk av data på tvers av bransjer og forretningsområder. Uavhengig om du opererer i industrien eller i eget konsulentselskap, skal våre løsninger bidra til å gi deg innsikt på tvers av datakilder. Enten det er sanntidsrapportering fra produksjonsaktiviteter eller oversikt over kundeprosjekter.

Vår historie

BI Pro ble etablert høsten 2020 etter å ha sett et voksende behov for løsninger og kompetanse som støtter opp rundt bedrifters styringssystemer basert på nye verktøy for databehandling, analyse og visualisering.

Gjennom utvikling av effektive styringsverktøy og rapporteringsløsninger, i tett dialog med våre kunder, har vi hjulpet en rekke virksomheter med å bli mer datadrevet og ta beslutninger på riktig grunnlag.

Gjennom våre konsulenters spisskompetanse jobber vi hver dag for å ta nye, gode løsninger til markedet som sikrer at din virksomhet utnytter verdien i deres data. Dette gjør vi ved å utvikle dashbord og styringsverktøy på kundens premisser.

La oss ta kontakt med deg

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Skroll til toppen