BI Pro AS

BI Pro AS ble etablert høsten 2020 etter å ha sett et voksende behov for løsninger og kompetanse som støtter opp rundt bedriftenes styringssystemer basert på nye verktøy for analyse og visualisering.

BI Pro AS skal være en profesjonell leverandør av konsulent og programvare/ systemer knyttet til utnyttelse av data og prosesser til forretningskritiske formål – Business Intelligence.

BI Pro AS skal være applikasjonsuavhengige, men samtidig kunne anbefale løsninger og utvikle bransje/ generiske løsninger. Selskapets konkurransefortrinn skal være grensesnittet mellom egenutviklede generiske løsninger og konsulentenes spesialistkompetanse.

Vår visjon

Gjennom intelligent datavisualisering gjør vi dine bedriftsdata til nye konkurransefordeler!

Våre Business Intelligence Professionals

Yngve G. Marthinsen

Daglig leder
Høgskoleingeniør Datateknikk og Bedriftsøkonom BI. 
Har over 30 års erfaring med nettverk, servere og databaser. Har de siste 20 årene bygd og ledet datasentre for ASP og Hosting rettet mot bedriftsmarkedet.


yngve@bipro.no

Kjell-Erik Haukland

Fagansvarlig Logistikk
Siviløkonom fra Högskolan i Växjö, Sverige. Har jobbet med ERP implementeringer og drift i både privat og offentlig sektor i 25 år. Har også erfaring fra innkjøp i offentlig forvaltning. Har i en årrekke jobbet med datauttrekk, rapportering, SQL og BI løsninger.

keh@bipro.no

Per Øyvind Trydal

Partner
Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.
Jobbet med ERP systemer siden 1995 og spesialdesign vha .Net, SQL og ulike rapporteringsløsninger.
pot@bipro.no

Erik Amble Haugen

Konsulent
Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med master i Business Analysis and Performance Management.
Meget god forståelse av økonomiske analyser for bedrifter. Har dybdekunnskap i programmering og utforming av kundeløsninger i Power BI.


erik@bipro.no

Fredrick Dahle

Konsulent
Mastergradsstudent ved Norges Handelshøyskole (NHH) og bachelorgradsstudent ved Universitetet i Bergen (UiB). Spesialisering innen Business Analytics og informasjonsvitenskap. God forståelse av økonomiske data, og stor interesse for hvordan IT-systemer kan effektivisere og forbedre beslutningsprosesser.

fredrick@bipro.no