Regnskapsbyråets partner for økt innsikt og skreddersøm

BI Pro har over tid etablert nære samarbeid med flere regnskapsbyråer, og sammen har vi løst utfordringer med å fylle informasjonsgapene og gi kundene innsikt de tidligere ikke har hatt. Vi forstår at dagens systemlandskap kan være utfordrende å navigere i. Å hente ut relevant data fra ulike kilder som regnskapssystem, CRM, timeføring og kasse, kan være både tidkrevende og komplisert.

Disse manuelle prosessene har BI Pro utviklet effektive løsninger for. Vi gir regnskapsbyråets kunder ny innsikt og øker graden automatisering i rapportering. BI Pro leverer effektive integrasjoner og oppkoblinger mot ledende systemer, og på toppen av dette utvikler vi skreddersydde styringsverktøy for regnskapsbyråenes sluttkunder – og dette til en brøkdel av kostnaden for tradisjonell konsulentbistand

De typiske utfordringene regnskapsbyrået og sluttkundene opplever i dag

Standardiserte rapporter

Mange regnskapsbyråer sliter med å tilby unike og spesifikke rapporter til sine kunder. Vår tilnærming gir mulighet for skreddersydde rapporter som gir den nøyaktige innsikten kunden behøver

Lav grad av datadrevne beslutninger

Mangelen på tilgang til dypere innsikt kan hindre datadrevne beslutningsprosesser. Vi sørger for at dine kunder har de nødvendige verktøyene for å ta informerte valg basert på data

Manuell og ineffektiv rapportering

Å bruke tid på manuell rapportering er en ineffektiv bruk av ressurser. Med våre løsninger automatiserer vi prosessen og frigjør verdifull tid for dine ansatte

Med BI Pro som partner løser vi disse utfordringene sammen

Skreddersydde rapporteringsløsinger

Våre skreddersydde løsninger gir deg mulighet til å tilby unike rapporter som dekker dine kunders spesifikke behov og gir dem verdifull innsikt. Løsningene utvikles i tett samarbeid med sluttkunden

Innsikt på tvers av datakilder og systemer

Vi hjelper deg med å sy sammen data fra ulike kilder slik at dine kunder kan se helheten og forstå sammenhenger på tvers av systemer

Kostnadseffektive løsninger og integrasjoner

Vår tilnærming er både kostnadseffektiv og bidrar til å strømlinjeforme datauttrekk og -analyse. Dette frigjør både tid hos sluttkunde og kunderådigver

Ønsker ditt regnskapsbyrå å ta en prat eller inngå et partnerskap?

Hvis du er klar for å ta tilby dine sluttkunder skreddersydde rapporteringsløsninger, tar vi gjerne en prat for å disktuere en potensiell samarbeidsform. Samarbeidet skal gagne begge parter og bidra til økt innsikt hos sluttkunder og at dine ansatte blir bedre rådgivere for deres kunder. Vi ser frem til å høre fra deg og utforske hvordan vi sammen kan skape verdi for dine kunder.

Skroll til toppen