Rapporteringsløsning som understøtter Breeze Ship Design’s rakettvekst

Bakgrunn

Breeze Ship Design er en ledende norsk aktør innenfor skipsdesign. Etter oppstarten i 2020 har de opplevd en voldsom etterspørsel etter sine tjenester – og vokser i rakettfart. Med svært kompetente ansatte og bred erfaring bidrar de til å realisere utviklingen av noen av de mest miljøvennlige skipene som seiler i dag. I takt med økende omsetning og nye prosjekter, har Breeze Ship Design opplevd et økende behov for å automatisere rapporteringsrutiner og utvikle innsiktsfulle styringsverktøy. Breeze Ship Design tok kontakt med BI Pro for å diskutere sine behov, og vi begynte å utforske hvordan vi kunne bistå dem gjennom vår Tripletex-integrasjon og våre rapporteringsløsninger.

Kundens utfordringer

Gjennom prosjekt-modulen i Tripletex registrerer Breeze Ship Design prosjekt- og salgsrelaterte aktiviteter, og de stod overfor flere utfordringer i forbindelse med rapportering av dette:

Manuelle uttrekk av en rekke data og rapporter, noe som krevde mye tid og ressurser fra teamet deres

Begrensninger og limitasjoner i Tripletex som begrenset tilgangen til spesifikk og ønsket informasjon

Breeze Ship Design ønsket å hente ut relevant data knyttet til salg, prosjektstatus, budsjettoppfølging, ordrestatus og ordreintake for å kunne ta informerte beslutninger og drive mer effektiv prosjekt-, kunde- og salgsoppfølging.

Vår løsning

Vi samarbeidet tett med Breeze Ship Design for å forstå deres behov og ønsker for rapportering. Gjennom dialog og diskusjoner utviklet vi en intuitiv og skreddersydd løsning som strukturerte og hentet ut riktig data fra Tripletex. Vi implementerte BI Pro sine løsninger for datatransformasjon og etablerte et omfattende datasett som ga Breeze Ship Design bred innsikt i deres salgsfunnel, prosjektstatus, budsjettoppfølging, ordrestatus og ordreintake. Løsningen ble tilpasset deres spesifikke krav og presenteres i brukervennlige dashbord som gjør det enkelt å få en helhetlig oversikt.

Effekter og gevinster hos kunden

Implementeringen av vår løsning har ført til betydelige gevinster for Breeze Ship Design:

De har nå frigjort opptil to arbeidsdager i måneden som tidligere ble brukt på å forberede rapporter til styresamlinger og overordnet prosjektkontroll

Rapporteringsprosessen er betydelig forenklet, og Breeze Ship Design får nå tilgang til nødvendig informasjon raskt og effektivt

Med innsikten løsningen gir, tar Breeze Ship Design nå mer informerte og presise beslutninger

Videre forbedringer

Vi fortsetter å jobbe med Breeze Ship Design for å forbedre våre løsninger ytterligere. Et av målene er å strømlinjeforme enda større deler av rapporteringsprosessen i takt med deres sterke organiske vekst. Vi ønsker å skape en enda mer automatisert og effektiv løsning som gir Breeze Ship Design muligheten til å få raskere og dypere innsikt i sitt datagrunnlag. Gjennom vårt fortsatte samarbeid ønsker BI Pro å bidra til at Breeze Ship Design har styringsverktøyene som tilrettelegger for videre vekst.

Skroll til toppen