Effektiv prosjektstyring og frigjøring av tid for sikkerhetsinstallatøren Arexa

Bakgrunn

Arexa, en anerkjent sikkerhetsinstallatør, har opplevd betydelig vekst de siste årene og har vunnet en rekke prosjekter. Som en leverandør av kameraovervåkning, adgangskontroll, alarmer, lås og beslag, er de dedikerte til å levere toppmoderne og fremtidsrettede sikkerhetsløsninger. Den sterke veksten har imidlertid skapt et behov for gode innsikts- og rapporteringsverktøy for å effektivisere prosjektstyringen og frigjøre verdifull tid.

Kundens utfordringer

Med omtrent 80% av omsetningen prosjektbasert, var det avgjørende for Arexa å ha full kontroll over hele prosjektløpet. Arexa hadde rundt 12-15 viktige målparametere og KPI-er som måtte rapporteres på jevnlig. Dette resulterte i bruk av en rekke Excel-filer og ineffektivitet basert på data fra PowerOffice GO, og følgelig mye tid og ressurser på manuelle rapporteringsoppgaver. De manglet rask, løpende og intuitiv oversikt over tilbudsmassen, pågående prosjekter fra start til slutt, ressursallokering, produksjon, likviditet, prosjektreserver og periodisering av disse elementene. I tillegg var det mangel på gode oversikter over historikk, etterkalkyler og marginanalyse.

Manuell rapportering på 12-15 viktige måleparametere

Manglet rask, løpende og intuitiv oversikt over tilbudsmasse, ressursallokering, likviditet og prosjektreserver

Mangel på gode oversikter over etterkalkyler, historikk og marginanalyse

Vår løsning

For å hjelpe Arexa med deres utfordringer gjennomførte vi en grundig kartlegging og identifisering av deres databehov og krav til løsningen. I tett samarbeid med Arexa utviklet og definerte vi effektive datauttrekk og analyser som skulle presenteres i innsiktsfulle dashbord:

Vår skreddersydde BI- og rapporteringsløsning ga Arexa en effektiv måte å få god oversikt, styre prosjekter og frigjøre tid

Vi integrerte løsningen med deres eksisterende forretningssystem, PowerOffice GO, og utviklet intuitive dashboard som presenterte nøkkelindikatorer og rapporter i sanntid

Gjennom automatiserte uttrekk og avansert analyse fikk de innsikt i prosjektstatus, produksjonsbehov og finansielle data

Automatisert rapportering og skalerbarhet bidro til å optimalisere deres prosjektstyring og styrke deres posisjon i markedet

Effekter og gevinster hos kunden

«Gjennom løsningen har vi effektivisert og spart opptil 80% av tiden vi tidligere brukte på manuelle uttrekk, analyser og presentasjon av data

Svein H. Dahle, daglig leder i Arexa

«Med den nye løsningen er denne tiden redusert dramatisk, og vi kan nå bruke mer tid og ressurser på kjernevirksomheten. Vi opplever at løsningen har gitt oss en unik posisjon og oversikt over prosjekter – som vil gagne våre sluttkunder gjennom enda bedre prosjekt- og kundeleveranser»

Videre forbedringer

Vi jobber kontinuerlig med å gjøre våre løsninger enda bedre for Arexa. Et av målene er å levere oversiktene enda mer i «real-tid», slik at de alltid har oppdatert informasjon tilgjengelig. I tillegg ønsker vi å utvikle og tilgjengeliggjøre enda større mengder data og detaljer, slik at Arexa kan få enda dypere innsikt i prosjektene og ta bedre informerte beslutninger.

Gjennom vårt samarbeid med Arexa har vi bidratt til å effektivisere deres prosjektstyring og frigjøre verdifull tid. Våre skreddersydde BI- og rapporteringsløsninger har gitt dem en betydelig konkurransefordel og mulighet til å fortsette sin sterke vekst innen sikkerhetsbransjen.

Skroll til toppen