Har du utfordringer med å få tilgang til data fra dine skybaserte systemer?

Data er en uvurderlig ressurs for enhver virksomhet, og tilgang til riktige og oppdaterte data kan være avgjørende for suksess.

Skybaserte systemer har gjort det enklere enn noensinne å samle og lagre data på ett sted. Men til tross for dette kan det være utfordrende å tilgjengeliggjøre dataene fra disse systemene på en effektiv og brukervennlig måte. Ofte krever det betydelig teknisk ekspertise og tid å sette opp gode prosedyrer og strukturer for å samle og tilgjengeliggjøre dataene.

Under følger tre av de vanligste utfordringene vi ser i markedet og hos våre kunder, og hvordan BI Pro kan hjelpe din virksomhet med å løse dem:

1. Krevende API-tilkoblinger:

API-tilkoblinger kan være en stor utfordring når du prøver å få tilgang til data fra skybaserte systemer. Mange skybaserte systemer har ikke en enkel eller standardisert måte å hente ut data på, og det kan være krevende å sette opp en API-tilkobling uten å ha tilstrekkelig teknisk ekspertise.

BI Pro har utviklet et bredt utvalg integrasjoner mot ledende skybaserte systemer (du finner et utvalg av disse her). Våre erfarne konsulenter har omfattende erfaring med å koble seg til APIer og kan sammen med din virksomhet finne den beste måten å hente ut data fra deres skybaserte systemer på. Vi kan bruke en rekke verktøy og teknologier for å etablere pålitelige API-tilkoblinger som gjør at du kan få tilgang til dine data.

2. Komplekse datastrukturer:

Dataene fra skybaserte systemer kan være komplekse og utfordrende å håndtere. Dette kan skyldes manglende standardisering, dårlig dokumentasjon eller komplekse hierarkier og relasjoner mellom dataene.

BI Pro kan hjelpe deg med å lage enkle og tilgjengelige datastrukturer som gjør at du kan analysere dataene dine effektivt. Vi har etablert og satt opp en rekke datavarehusløsninger, og på samme tid satt opp relasjoner mellom tabeller i komplekse datastrukturer.

3. Effektiv og frekvent oppdatering av data:

Å sørge for at dataene dine er oppdaterte og tilgjengelige når du trenger dem, kan være en stor utfordring. Dette kan være spesielt krevende hvis du har et stort volum av data som må oppdateres jevnlig.

BI Pro kan hjelpe deg med å etablere en datalagringsløsning som sikrer effektiv og frekvent oppdatering av data. Vi kan sette opp automatiserte data pipelines og ETL-prosesser som sikrer at dataene dine blir oppdatert på en regelmessig basis. Dette vil gi deg pålitelige og konsistente datasett som alltid er oppdaterte og klare til bruk.

Kontakt oss

Kontakt oss i dag for å lære mer om hvordan BI Pro kan hjelpe deg med å få tilgang til data fra dine skybaserte systemer og løse utfordringene som følger med det. Vi kan tilgjengeliggjøre din virksomhets data for analyse i eksempelvis Power BI, Excel eller andre datavisualiseringsverktøy.

Skroll til toppen