Bake Me Up bruker avanserte styringsverktøy for å drive videre vekst

Bakgrunn

Bake Me Up er en kjede av bakeriutsalg som selger et rikholdig utvalg av gode bakevarer til den beste prisen. De supplerer dette med god kaffe og gode lunsjprodukter, og holder åpent syv dager i uken fra tidlig morgen til sen ettermiddag. Selskapet har opplevd betydelig vekst siden oppstarten i Kristiansand i 2021. Gjennom fire nyåpninger på vårparten i 2023 har de virkelig tatt sats, og har også planlagt tre nyåpninger den kommende høsten.

Christoffer Baksvær og Sunniva Dring hos Bake Me Up

Kundens utfordringer

I takt med sterk vekst opplevde de utfordringer knyttet til rapportering og tilgjengelighet av gode analyser. De hadde utfordringer med å forstå datagrunnlag fra kassesystemet PC-kasse. Å finne de nødvendige tallene var komplisert og tidkrevende, og de manglet effektive analyser som kunne hjelpe dem med daglig styring. I vekstfasen de er inne i, hvor ansatte på alle nivåer er svært operative, var det ekstra viktig for Bake Me Up å ha pålitelige og innsiktsfulle analyser tilgjengelig hver dag. Innsikt i produktlønnsomhet, svinn og hvordan optimalisere varebeholdning hos utsalgsstedene var viktige komponenter i fremtidig rapporteringsløsning.

Komplisert og tidkrevende å gjøre uttrekk fra systemet

Utfordringer med å forstå datagrunnlag

Manglet tilstrekkelig innsikt i produktlønnsomhet, svinn og varebeholdning

Vår løsning

Bake Me Up hadde behov for en løsning som intuitivt presenterte viktige måleparametere og gode innsiktsfulle analyser for de ulike utsalgene. De så raskt at BI Pro’s sterke systemforståelse og evne til å visualisere viktige måleparametere ville bidra til god styring gjennom vekstreisen de nå er på. Det ble etablert en tett dialog mellom Bake Me Up og BI Pro i utviklingsfasen av styringsverktøyene. Dette førte til en sømløs utvikling og implementering av løsningen uten utfordringer underveis.


«BI Pro er oppriktig engasjert og nysgjerrig på våre utfordringer. Kombinert med sin høye kompetanse har de levert effektivt og veldig godt tilpassede løsninger»

– Sunniva Dring, daglig leder hos Bake Me Up

Effekter og gevinster hos kunden

Løsningen har ført til betydelige gevinster for Bake Me Up:

De bruker nå en halv til en arbeidsdag mindre per uke på rapportering for de enkelte utsalgene

Bake Me Up har etablert en løsningen som vil frigjøre tid i takt med Bake Me Up’s videre skalering og vekst, hvor det tidligere var nødvendig med 2 timer rapportering per utsalg med manuelle uttrekk og presentasjon av data

Det er nå flere som til enhver tid har tilgang til nå-situasjonen og ta mer presise beslutninger

Videre forbedringer

Bake Me Up har høye ambisjoner for videre utvikling av rapporteringsløsningene. Bake Me Up skal sammen med BI Pro utvide og spisse eksisterende analyser, i tillegg til å integrere timeregistreringssystem og regnskapssystem i løsningen. Dette vil skape en helhetlig løsning som gir Bake Me Up et 360-graders blikk på virksomheten og sikrer at ansatte tar gode beslutninger i en hverdag med høyt tempo. Med dette på plass, er Bake Me Up rigget for å realisere sine høye vekstambisjoner!

Skroll til toppen