Våre løsninger er utviklet mot en rekke av markedets mest brukte IT-systemer

Leveransemodell

BI Pro har etablert en enkel leveringsmodell for sine generiske rapporteringsløsninger.

Vi kobler oss til kundenes SQL databaser og trekker ut relevant informasjon som vi gjør tilgjengelig for kundens definerte brukere via vår skyløsning. Dette gjør rapportene tilgjengelige fra der du måtte være, enten du er på PC eller mobiltelefon, og du har alltid tilgang på «live» data.

Der hvor dataene allerede ligger i en skybasert løsning henter vi data fra denne via API.

Ta kontakt med oss

Tlf: +47 929 77 000
E-post: post@bipro.no

La oss ta kontakt med deg