Våre bransje- og sektorløsninger er tuftet på tett utvikling med etablerte aktører på tvers av bransjer

Industri og produksjon

Ved å koble operasjonelle og finansielle datakilder åpner våre løsninger for ny innsikt i grensesnittet mellom produksjonsprosesser og økonomisk styring.

Vi har bred erfaring i løsningsutvikling i samarbeid med industrielle aktører, og har bygd skreddersydde styringsverktøy som bidrar til å realisere verdi på tvers av verdikjeder.

Retail og varehandel

Frigjøring av data og kontekstualisering av store datasett er et krav for å utnytte verdien i kundedata. Vi har samarbeidet med retail- og varehandelsaktører i å utvikle skreddersydde løsninger tilpasset bransjens krav.

Vi tilgjengeliggjør data fra dine systemer, etablerer hensiktsmessige datastrukturer mellom ulike datakilder og bygger styringsverktøy som gjør at du kan kapitalisere på uforløst verdi i dine data.

Vi transformerer dine data slik at du får de mest «bortgjemte» datapunktene i dine systemer visualisert på en lettfattet og forklarende måte. Dette gjelder alt fra detaljer på kundetransaksjoner til beholdningsendringer på ulike lager.

Eiendom

Våre bransjeløsninger for eiendom er utviklet i tett samarbeid med relevante eiendomsaktører. Vi transformerer data på tvers av systemer og eiendomsobjekter, og gir deg en komplett oversikt over din eiendomsportefølje.

Få full innsikt i både finansielle (kontantstrøm, likviditet) og operasjonelle måltall (belegg, vedlikehold, prosjektrapportering) gjennom våre skreddersydde eiendomsløsninger!

Logistikk

Om du ønsker økt synliggjøring og transparens på tvers av dine logistikk-aktiviteter, kan vi gjennom vår ekspertise på tilgjengeliggjøring og visualisering av data bidra til nettopp dette.

Vi har erfaring i å utvikle løsninger både for aktører som utelukkende driver med logistikk og virksomheter som har logistikk som en integrert del i sin forretningsmodell.

Bygg og anlegg

Ønsker du kontinuerlig oversikt over dine bygg- og anleggsprosjekter kan vi skreddersy løsninger som sikrer deg nettopp dette. Vi har bred erfaring i å utvikle løsninger for prosjektrapportering på tvers av bransjen som sikrer innsikt og transparens i fremdrift, flaskehalser og kritiske milepæler for å holde fremdriftsplaner.

Våre løsninger kombinerer data fra både drifts- og økonomisystem som gir deg helhetlig i innsikt.

Konsulent- og advokatvirksomhet

For konsulent- og advokatvirksomhet er det kritisk med løpende oversikt over timer, fakturering, pipeline, prosjektfremdrift og likviditet. Vi har spesialkompetanse i å sy sammen løsninger som møter dine behov og jobber for at din virksomhet til enhver tid skal ha full kontroll på tvers av din virksomhet, dine prosjekter og dine kunder.