Våre bransje- og sektorløsninger er tuftet på tett utvikling med etablerte aktører på tvers av bransjer

Industri og produksjon

Ved å koble operasjonelle og finansielle datakilder åpner våre løsninger for ny innsikt i grensesnittet mellom produksjonsprosesser og økonomisk styring.

Vi har bred erfaring i løsningsutvikling i samarbeid med industrielle aktører, og har bygd skreddersydde styringsverktøy som bidrar til å realisere verdi på tvers av verdikjeder.

Retail og varehandel

Frigjøring av data og kontekstualisering av store datasett er et krav for å utnytte verdien i kundedata. Vi har samarbeidet med retail- og varehandelsaktører i å utvikle skreddersydde løsninger tilpasset bransjens krav.

Vi tilgjengeliggjør data fra dine systemer, etablerer hensiktsmessige datastrukturer mellom ulike datakilder og bygger styringsverktøy som gjør at du kan kapitalisere på uforløst verdi i dine data.

Vi transformerer dine data slik at du får de mest «bortgjemte» datapunktene i dine systemer visualisert på en lettfattet og forklarende måte. Dette gjelder alt fra detaljer på kundetransaksjoner til beholdningsendringer på ulike lager.

Eiendom

Våre bransjeløsninger for eiendom er utviklet i tett samarbeid med relevante eiendomsaktører. Vi transformerer data på tvers av systemer og eiendomsobjekter, og gir deg en komplett oversikt over din eiendomsportefølje.

Få full innsikt i både finansielle (kontantstrøm, likviditet) og operasjonelle måltall (belegg, vedlikehold, prosjektrapportering) gjennom våre skreddersydde eiendomsløsninger!

Logistikk

Om du ønsker økt synliggjøring og transparens på tvers av dine logistikk-aktiviteter, kan vi gjennom vår ekspertise på tilgjengeliggjøring og visualisering av data bidra til nettopp dette.

Vi har erfaring i å utvikle løsninger både for aktører som utelukkende driver med logistikk og virksomheter som har logistikk som en integrert del i sin forretningsmodell.

Bygg og anlegg

Ønsker du kontinuerlig oversikt over dine bygg- og anleggsprosjekter kan vi skreddersy løsninger som sikrer deg nettopp dette. Vi har bred erfaring i å utvikle løsninger for prosjektrapportering på tvers av bransjen som sikrer innsikt og transparens i fremdrift, flaskehalser og kritiske milepæler for å holde fremdriftsplaner.

Våre løsninger kombinerer data fra både drifts- og økonomisystem som gir deg helhetlig i innsikt.

Retail og varehandel

For konsulent- og advokatvirksomhet er det kritisk med løpende oversikt over timer, fakturering, pipeline, prosjektfremdrift og likviditet. Vi har spesialkompetanse i å sy sammen løsninger som møter dine behov og jobber for at din virksomhet til enhver tid skal ha full kontroll på tvers av din virksomhet, dine prosjekter og dine kunder.

La oss ta kontakt med deg

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Skroll til toppen