Gjennom intelligent datavisualisering gjør vi dine bedriftsdata til nye konkurransefordeler!

Vi kan skreddersy Business Intelligence-dashboards for din bedrift som konverterer data til verdifull informasjon

BI Pro har god innsikt i bedriftsanalyse og sammen med dere setter vi fokus på de viktige tingene. Vi finner de viktige KPIene, analyserer hvor det er behov for forbedring og retter fokus på bakenforliggende årsaker. Alt dette gjør vi med bakgrunn i deres allerede registrerte data. 

Tilgang til oppdaterte analyser får dere presentert i våre intuitive dashboards som alltid er oppdatert. Vi bygger dashboard for ulike deler av virksomheten og sikrer at dine medarbeidere får god innsikt og oversikt ifht sine ansvarsområder og arbeidsoppgaver.

Våre tjenester

BI Pro Solutions

Vi har egenutviklede, generiske rapporteringsløsninger som kan gi deg og din bedrift unik innsikt i store datamengder. Løsningene kan raskt settes opp og integreres mot deres databaser og alt av tilgangsstyring og vedlikehold står vi for etter deres ønsker.

BI Pro Insight

BI Pro har utviklet spesialtilpassede løsninger for bedrifter som ønsker innsikt i kritiske aktiviteter og rapporteringsverktøy som gir ledelse gode styringsverktøy. Vi har god erfaring med å kombinere data fra ulike kilder og utarbeide dashbord som er tilpasset dine KPIer.

BI Pro Knowledge

BI Pro har konsulenter med lang erfaring innen IT og økonomi.  Vi bistår med kartlegging, analyse og utarbeidelse av de verktøy som gir akkurat din bedrift konkurransefordeler innenfor din bransje. 

Velkommen Kjell-Erik

BI Pro AS ønsker Kjell-Erik Haukland velkommen! Kjell-Erik er ansatt som Fagansvarlig Logistikk og har bred kompetanse innen logistikk, vareflyt, innkjøp og produksjon.

Ja, jeg ønsker en uforpliktende prat om hvordan vi kan utnytte våre bedriftsdata på mer intelligent måte!